Magazine Proeftuin Nieuws

Proeftuinnieuws is een magazine dat zich richt op de land- en tuinbouw. Het biedt nieuws en informatie over de laatste ontwikkelingen en innovaties in de sector, evenals tips en trucs voor landbouwers en tuinders. Het magazine verschijnt 21 keer per jaar.
#proeftuinnieuws #layout #magazine #grafischevormgeving

Cover Proeftuin Nieuws
Binnenbladzijden Proeftuinnieuws
Binnenbladzijden Proeftuinnieuws